>>>3style<<<

AMX A Rcon Prikazy

Najpouživanejšie rcon príkazy:
rcon sv_restart X- reštart zápasu po X sekundách
rcon changelevel názov_mapy -zmena mapy
rcon say xxxx-napíše text xxxx
rcon kick xxxx- kick hráča s nickom xxxx
rcon kick #id_hráča- kick hráča pomocou id, ktoré môžeme zistiť pomocou príkazu status
rcon sv_password xxxx-zmena prístupového heslo na server
rcon rcon_password xxxx-zmena rcon hesla

Najpouživanejšie AMX príkazy:
amx_showip-slúži na vypísanie IP všetkých hráčov, ktorí práve hrajú na serveri
amx_addban "xx.xx.xx.xx" "y"-slúži na zabanovanie nejakej IP adresy "xx.xx.xx.xx" tu napište ip "y" a tu dôvod
amx_kick nick_hrača-slúži na vyhodenie hráča zo servera
amx_map nazov_mapy-slúži na zmenu mapy
amx_cvar-tento príkaz slúži na zmenu nastavení servera (zmena MP_ príkazov,zmena SV_ príkazov...)
amx_slay nick hrača-slúži na zabitie hráča
amx_slap nick hrača-slúži na odobratie HP hráčovi,v prípade že príkaz budete opakovat viac krát
amx_votemap mapa-slúži na to,aby sme mohli hráčom dat anketu, či chcú danú mapu
amx_vote-slúži na to,aby sme hráčom mohli dat lubovolnú anketu na serveri.

 

*Ďakujem Vám Že Ste Tu Zavítali*

Neko

© 2009-2013 By Steevee333™. Všetky Práva Vyhradené™